عمومی

بازدید از روستا و پیمایش دره کمجان

برای این تور صبحه جمعه ۱۳ مهر ماه ساعت ۵:۳۰ صبح از اصفهان حرکت می کنیم و بازگشت شامگاه همان روز می باشد.
وسیله نقلیه مینی بوس برای این تور یک روزه، مینی بوس است.

برای ثبت نام به رزرو تور بروید و از روی تقویم روزی که با رنگ سبز مشخص شده را انتخاب کنید.

 ‌

حرکت دسترس

ظرفیت محدود می باشد.
متاسفانه، هیچ مکان در این تور در حال حاضر در دسترس نیست

متاسفیم .هنوزدیدگاهی برای این تور موجود نیست