تجربه پرهیجان کویر!

به طور کلی، محلی ها، قسمت هایی از منطقه که نسبت به بقیه پایین تر هستند و حالت فرورفتگی در زمین دارند را چال می نامند. در سال ۱۳۵۵ سیلی در این منطقه مصر رخ داد و دریاچه ای بزرگ به وجود آورد و از آن به بعد اهالی آن را سیل کنون ( کنده […]

ادامه مطلب...