شگفتی های طبس: دره جنی و دیگ رستم!

آخرین ماه پاییز چند سال پیش بود که تصمیم گرفتم با جمعی از دوستان به منطقه ی کال جنی در نزدکی طبس بروم.کال در زبان محلی همان دره است. بعد از کمی جستجو در گوگل به این نتیجه رسیدم که سفر به این منطقه حتما نیازمند راهنمای محلی است. هنوز راهنمای محلی نداشتیم و روز […]

ادامه مطلب...