پلاستیکی ها را دور بریز!

حاج علی سالهاست از الیاف نخل دولِنده می بافد. تعداد بافنده ها در خور و بیابانک و جندق انگشت شمار است و اکثرا مسن و سالخورده هستند با هنرهایی رو به فراموشی. در آنجا این ظرفهای دوست داشتنی را برای نگه داشتن خرمای خشک استفاده میکنند. ما هم میتوانیم آجیل، شکلات، نخ و سوزن و […]

ادامه مطلب...